• ពលរដ្ឋចំនួន 5500 នាក់ទទួលបានការរស់នៅកាន់តែល្អ​ប្រសើរជាមួយនឹងសេវារបស់ SA

    SA NEWS
  1. Slide 1
  2. Slide 2
  3. Slide 3
  4. Slide 4
  5. Slide 5

SA - ធ្វើឱ្យជីវិតរបស់យើង និងឯកសារសំខាន់ៗកាន់តែមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

ដំណោះស្រាយផ្សេងៗ

យើងសហការផ្ដាច់មុខជាមួយម៉ាកយីហោឈានមុខគេក្នុងពិភពលោកដើម្បីពាំនាំជូនលោកអ្នកនូវដំណោះស្រាយដែលទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិ និងមានការធានា ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យការរស់នៅ​កាន់​តែល្អ​ប្រសើរ។

Cybersecurity

ធ្វើឱ្យសហគ្រាសរបស់អ្នកបោះជំហានដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភឆ្ពោះទៅ​ពិភពឌីជីថលថ្មីជាមួយនឹងដំណោះស្រាយសន្តិសុខ CyberArk Privileged Security Solution។
(ដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន MDP Cambodia)

Cyberark

Mobile Security

zIPS គឺជាសេវាសន្តិសុខទូសព្ទចល័តផ្អែកលើការសិក្សាដោយម៉ាស៊ីន (machine learning) និងលើឧបករណ៍ (on-device) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកនូវការការពារសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់សំរាប់សហគ្រាស។
(ដោយសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន MDP Cambodia)

Zimperium

Water Security

ដំណោះស្រាយសន្សំសំចៃថាមពលខ្ពស់ ដែលមានគ្រប់ទំហំដើម្បីគាំទ្រដល់​ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ទីក្រុង ឬភូមិ ទឹកស្អាតសម្រាប់ផ្ទះ និង​ការិយាល័យ។

WaterGen

មូលហេតុ និងសកម្មភាពរបស់យើង

បេសកកម្មលើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់​ប្រជាជនចំនួនបួនប៊ីលាននាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ជាមួយនឹង​សេវា​បច្ចេកវិទ្យាទំនើប។ 

យើងជឿជាក់ការលើការផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកសម្រាប់​ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងច្រវាក់គុណតម្លៃ ចាប់ពីបុគ្គលសំខាន់ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ រហូតដល់អតិថិជន និងដៃគូរបស់យើង។

យើងព្យាយាមរក្សាឱ្យបាននូវតុល្យភាពផ្នែកមូលធនហិរញ្ញវត្ថុ មូលធនមនុស្ស មូលធនសង្គម និងមូលធនធម្មជាតិ​សម្រាប់ការ​រីកចម្រើន​​ប្រកបដោយចីរភាព ពោលគឺមិនមែនជាការរីកចម្រើន និង​ប្រាក់ចំណេញដោយការចំណាយណាមួយឡើយ។

យើងរក្សាបុគ្គលិករបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតស្តង់ដារក្រមអាជីវកម្ម ក្រុមសីលធម៌ និងការគោរពបទប្បញ្ញត្តិខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងបរិបទនៃគ្រប់​ដែនដីភូមិសាស្រ្តដែលយើងធ្វើប្រតិបត្តិការ។

យើងជឿជាក់ថា ប្រសិនបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​បុគ្គលិក​របស់យើង គឺមានន័យថា យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ​អាជីវកម្ម​របស់យើង។

យើងមានគោលបំណងផ្ដល់ជូនដៃគូ និងអតិថិជនរបស់យើងនូវការ​ធានាចំពោះម៉ាកយីហោ សុវត្ថិភាព និងការការពារនៅពេលដែលពួកគេ​ធ្វើការជាមួយយើង។

សូមចូលរួមជាមួយបេសកកម្មរបស់យើង

សូមមើលក្រមសីលធម៌អាជីវកម្មរបស់យើង

ទាញយកឯកសារ

ជជែកជាមួយយើង

Contact Us
Language
English
Open drop down